Izvor: SEJL MEDIA

Višegrad – Rudo
➡️ Dvije opštine istočne Bosne, sa skoro identičnom sudbinom. Ista realnost bošnjačke populacije u ovim opštinama iziskuje poseban politički napor, na konstantnom radu za dobribit ove jedinstvene zajednice.
➡️Po sistemu spojenih sudova, jedinstvena politička akcija Bošnjaka ovih krajeva neminovna je da bi se došlo do uspjeha i adekvatnih efektnih ciljeva.
➡️ Predstavnici autohtone bošnjačke politike u Višegradu i Rudom, Bilal Memišević i Ferid Kadrispahić kroz jedinstveni politički koncept donose jasne programe, od čije ostvarive projekcije će imati korist povratnička populacija Bošnjaka.
➡️ Svaka druga samonametnuta politička ideja među Bošnjacima, nejasna je i neprincipijelna demagoška imaginacija.
➡️ Podršku timovima koje predvode Memišević i Kadrispahić ocrtavamo unutar granica političke i društvene obaveznosti!
➡️ Stoga na predstojećim izborima za odborničke mandate u Skupštinama Opština Višegrad i Rudo svoje povjerenje Bošnjaci trebaju iskazati glasanjem za liste Memiševića i Kadrispahića.
➡️ SDA BiH
➡️Višegrad-Rudo