Izvor: Google

Bošnjačko nacionalno vijeće nije obilježilo godišnjicu granatiranja i masakra Bošnjaka u selu Kukurovići (Priboj-Sandžak) !!!
➡️ 18. februara bila je 29-a godišnjica zločina i masakra Bošnjaka u selu Kukuroviće. Granatiranje sela izvršio je užički korpus VJ. Radilo se o jedinstvenom primjeru da vojska države granatira selo na svojoj teritoriji i masakrira svoje građane.
➡️ Velikosrpska ideologija vec trideset godina nameće svoju agendu po kojoj se zločini nad Bošnjacima u Sandžaku ne iznose u javnost. Po istoj velikosrpskoj agendi javno se govori samo o dvije otmice i ubistvima Bošnjaka (Sjeverin i Štrpci). Razlog tome je što se za te dvije otmice optužuje nekakva izmišljena “paravojna formacija” dok se stvarni nalogodavac nalazi na sasvim drugom mjestu.Kao i da su izvedene na teritoriji medjunarodno priznate države BiH. Istina je da je te dvije otmice izvela regularna vojna formacija tzv vrs.
➡️ O svim drugim zločinima nad Bošnjacima Sandžaka se ćuti. Pokušavaju se skriti ubistva, progoni, silovanja, granatiranje, brutalna premlaćivanja, pljačke, spaljivanje kuća, skrnavljenja miniranja vjerskih objekata i rušenja mezaristana Bošnjaka.
➡️ Sasvim je očekivano da Bošnjačko nacionalno vijeće vodi brigu o “kulturi sjećanja” na sve ove događaje, ali oni to ne čine. Postavlja se pitanje, zbog čega?
➡️ Vezano za ovu tužnu godišnjicu, Bošnjačko vijeće je tek nakon dva dana na svojoj stranici društvene mreže objavilo nekoliko rečenica. Stiče se dojam da nebi ni tih nekoliko rečenica bile objavljene da naš tim nije žustro reagovao u javnom komentaru prema Vijeću.
➡️ Bošnjačko nacionalno Vijeće je trebalo na adekvatan način obilježiti ovu tužnu godišnjicu, a najminalnija stvar je bila javno saopćenje. Medjutim sve je to izostalo iz samo njima znanih razloga.
____________________________
➡️ analitika SbB-vzp tim