15 C
Sarajevo, BiH

STRADANJA BOŠNJAKA SANDŽAKA KOJE SE PRAVNO MOŽE KVALIFICIRATI KAO GENOCID

Piše: Dr. Harun Crnovršanin NAJPOZNATIJI HISTORIČARI KOJI SU ISTRAŽIVALI STRADANJE BOŠNJAKA-MUSLIMANA U PRIBOJSKOJ OPŠTINI Autor ovog teksta je o pokolju muslimanskog stanovništva Pribojskih sela pisao 2016. godine,...

Pregled i komparacija bošnjačkih politika u Sandžaku

Na početku, na osnivačkoj skupštini 29. jula 1990. godine bili su skupa, jedna stranka, Stranka demokratske akcije Sandžaka. Sulejman Ugljanin bio je predsjednik, u...

GODIŠNJICA GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA ŠAHOVIĆA

 9. i 10. novembra 1924 godine izvršen je zločin elementarnog genocidnog karaktera nad Bošnjacima sreza Šahovići (Bijelo Polje, Sandžak). U pokolju Šahovića ubijeno je...

ROŽAJE: PODMETANJE POŽARA JE TERORIZAM

Povodom velikog broja požara koji su prije dva dana buknuli na području Rožaja, Koordinacioni tim je ocijenio da su nadležne službe reagovale na vrijeme...

JUBILEJ 30. GODINA BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA

11 maja 1991. godine, osnovano je MUSLIMANSKO NACIONALNO VIJEĆE SANDŽAKA. Posmatrano sa historijske istance ovaj akt se relevantno može uzeti kao najznačajniji drštveno-politički događaj...