20.5 C
Sarajevo, BiH

Rušenja i devastacije džamija i drugih vjerskih objekata u Sandžaku 90-ih godina

➡️5. septembar 1991 godine, izvršen napad streljačkim vojnim naoružanjem na Ibrahim-pašinu džamiju u Prijepolju. Napad izvršen iz kolone vozila Vojske Jugoslavije. ➡️26. oktobar 1991 godine,...

ISTORIJA PRIJEPOLJA

U svim dosadašnjim radovima koji su se odnosili na prošlost Prijepolja, a čiji su autori Srbi, iznosila se tvrdnja da je Prijepolje formirano u...

Sretan 11. maj. Dan Bošnjačke Nacionalne Zastave!

Sretan 11. maj. Dan Bošnjačke Nacionalne Zastave! Želim vam portal Sejl.

Pregled i komparacija bošnjačkih politika u Sandžaku

Na početku, na osnivačkoj skupštini 29. jula 1990. godine bili su skupa, jedna stranka, Stranka demokratske akcije Sandžaka. Sulejman Ugljanin bio je predsjednik, u...

JUBILEJ 30. GODINA BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA

11 maja 1991. godine, osnovano je MUSLIMANSKO NACIONALNO VIJEĆE SANDŽAKA. Posmatrano sa historijske istance ovaj akt se relevantno može uzeti kao najznačajniji drštveno-politički događaj...