Ferid Kadrispahić – Kandidat za lokalnu skupštinu opštine Rudo

352

Bošnjački kandidat za lokalnu skupštinu najistočnije opštine Bosne i Hercegovine. Jedan od prvih povratnika u opštinu Rudo je, demobilisani borac Armije Republike Bosne i Hercegovine. Čovjek koji se borio za održivost povratka Bošnjaka u Rudom. Svojom ustrajnošću svih proteklih godina Ferid Kadrispahić je pokazao i dokazao da se dubokim poštovanjem bošnjačkog integriteta može održati bošnjačko biće u povratničkom korpusu. Kadrispahić se na predstojećim izborima pojavljuje kao kandidat SDA BiH sa jasnim konceptom i ciljem koji je spreman ostvariti kroz svoje djelovanje u političkom životu Opštine Rudo. Za svoje unaprijed zacrtane ciljeve Kadrispahić je obezbjedio podršku važnih i ključnih činilaca političkog institucionalnog sistema.

➡️ Fokus borbe u preoblikovanju trenutnih principa i rješavanju problema bošnjačke populacije u Rudom za Kadrispahića, biće sljedeći:
➡️Promjena načina djelovanja lokalnog parlamenta Opštine Rudo.
➡️Ravnomjerna raspodjela sredstava za kapitalne investicije, po kojima će bošnjačka mjesta imati veći udio nego do sada.
➡️Evidencija i izrada socijalne karte svakog povratnika na teritoriji opštine Rudo.
➡️Oformiti i omogućiti snažniji rad službe za pomoć povratnicima, dijaspori kao i posebno akcentovanje Ruđanskih Bošnjaka sa dvojnim državljanstvom
➡️Snažno djelovanje na procesu zapošljavanja Bošnjaka u službama Opštine i drugim javnim ustanovama.
➡️ Uspostavljanje i osnaživanje saradnje sa entitetom Federacija BiH i nadležnim institucijama BiH koje su nadležne za sprovođenje svih projekata vezanim za povratnike.
➡️Realizacija nakon evidentiranja svih potrebnih infrastrukturnih prioritetnih projekata u mjestima povratka Bošnjaka u Rudo.
➡️Za navedeni politički koncept djelovanja Ferid Kadrispahić ima timsku podršku.