Gdje je to u Bosni i Hercegovini zakazao patriotizam?

524

Ono za šta Bošnjaci kao narod propagiraju i za šta se zalažu je mir i poštovanje različitosti. Međutim, to zalaganje ima svoje granice i toleriše se do one mjere dok se ne pođe uznemiravati bošnjački narod, njegova kultura i identitet, te se pođe rušiti suvernitet države Bosne i Hercegovine. Mogu Bošnjaci pripadati političkim stranakama, ali čvrsto vjerujem da ako i kada se ugrozi suverinitet njihove države uvijek se pokazuju kao ponosni Bošnjaci koji ne bi izdali svoju domovinu niti svoj narod. 

Kao prvo objasnit ću šta su to patriotizam, nacionalizam i šovinizma za one koji nisu upoznati sa definicijama istih ili ih ignorišu. “Patriotizam” je ljubav prema domovini, te se održava kroz ponos prema svome narodu, kulturi i identitetu. Pod definicijom “Nacionalizam” se podrazumijeva uzdizanje svoje nacije kao više nacije u odnosu na druge! Dok je “Šovinizam” isto kao i nacionalizam, samo je još povezan sa mržnjom prema drugim nacijama! Često se nacionalizam i šovinizam pripisuju patriotizmu i oni koji nemaju “iskren” osjećaj ljubavi prema svojoj domovini i narodu nisu u mogućnosti razaznati te razlike.

Razmatrajući sve tri definicije slobodno možemo reći da su većina Bošnjaka patrioti jer iskreno vole svoju domovinu koju su i zadnji put tokom agresije časno odbranili. Prema tome, osoba kao ja, Bošnjakinja, patriota i koja ne pripadam niti jednoj političkoj stranci, a koja većinom živi u Kanadi te pripadam aktivnoj bošnjačkoj dijaspori, dobro sam upoznata sa tematikom o kojoj pišem, a to je o domovini Bosni i Hercegovini i kulturogenocidu u bosanskohercegovačkim obrazovnim ustanovama. Uvjerena sam da ovo što pišem neće proći nezapaženo i podsjećam one koji nisu upoznati sa pojedinim zakonima, da svi mi imamo pravo na slobodu izražavanja i ja svoje pravo pokušavam da iskoristim na najbolji mogući način, a to je pisanje istine o onima koji skrnave i uništvaju državu Bosnu i Hercegovinu. 

Dakle, često svojim pisanjem skrećem pažnju na obrazovne ustanove u državi nam, jer  u zadnjoj deceniji vidno se može primjetiti da se mlađe bošnjačke generacije u velikom broju odriču svoje kulture, historije i identiteta. Naše dugogodišnje istraživanje, prateći rad mnogih obrazovnih ustanova u BiH nas je dovelo do zaključka da je baš taj sistem uveliko zakazao. Kada kažem zakazao, mislimo na one koji edukuju naše mlađe generacije i izbjegavaju edukativne modele gdje se studenti uče o patriotizamu, ljubavi prema državi BiH, poštivanju njenog suvernetiteta, tj. državi sviju nas bez obzira kome od naroda iste te države pripadali. No, mi se trenutno bavimo temom Bošnjaka i naših mlađih generacija te upiremo prst u one koji su zaboravili ili ne žele, a i pojedinci koji su debelo plaćeni od onih kojima je cilj da unište BiH, da ih podučavaju tome kako da održe osjećaj ponosa prema kulturi svoje domovine, da sačuvaju svoj identitet a pogotovo da se upoznaju sa vijekovima starom historijom Bošnjaka, jer historija Bošnjaka i Bosne i Hercegovine je postojala i prije komunizma i bratstva i jedinstva.

Članak o profiliranju bošnjačke omladine

Tako da, onima koji se pronalaze u našim/mojim tekstovima, da vi koji obrazujete mlađe bošnjačke generacije, trebate biti upoznati sa tim da je vaš rad dostupan u javnosti i da morate da prihvatite kritike te na činjenice odgovarati činjenicama, a ne ponašati se kao da ste vi ugroženi kako to praktikuju neki političari što vi očigledno niste. Ako ste krivi i nemate šta da kažete onda nemate ni pravo praktikovati onu staru narod nam je ugrožen, a ako nije narod onda se vi osjećate tako. Kada dokazano zakažete kao intelektualac i niste sposobni da obrazujete generacije koje su vam date na povjerenje i koje trebaju da znaju svoju historiju, identitet i kulturu a ne da je se stide i negiraju, onda je vaša dužnost prema domovini i narodu te onima koju su svoje živote dali za nju da odstupite od pozicija koje su vam date na povjerenje. Vi zasigurno ne razumijete da se pod patriotizmom podrazumijeva da domovina sama po sebi predstavlja moralnu vrijednost, odnosno da navodi da podredimo vlastite interese interesima šire zajednice.

Članak o negiranju historije BiH

Na kraju, podsjećam vas da se Bošnjaci po mnogo čemu razlikuju od drugih naroda u BiH, prvenstveno jer su autohton narod ali isto tako se razlikuju od drugih zbog svoje ljubavi prema domovini jer kao susjedi i komšije im oni nemaju rezervnu državu. Isto tako se razlikuju jer ne posjeduju mržnju prema drugim narodima svoje domovine te kao njihovi preci poštuju razlike istih, bez sljepoće i šovinizma. Dok isto ne možemo reći za većinu naših komšija i susjeda sunarodnjaka, da agresorima naše domovine, to jest one koje i dalje grize crv mržnje, nacionalizma i šovinizama kojeg veoma vješto skirvaju pod okriljem vjere i lažnog patriotizma. Zaboravile su naše komšije i susjedi kada i kako su ih Bošnjaci spašavali mnogih onih koji su kao i oni sami harali Bosnom i Hercegovinom, šta je to ljubav prema istoj, prema komšijama i susjedima, jer su sami izabrali da se zagrnu lažnim vjerskim velom i lažnim patriotizmom. Samim tim činom oni su se već odavno odrekli i udaljilji od domovine im BiH, od osnovnih načela vjeroispovijesti kojoj pripadaju, etike i humanosti prema drugim narodima suverene države Republike Bosne i Hercegovine. 

Za SEJL MEDIA piše Lena D