Genocid nad Bošnjacima Sandžaka i istočne Bosne sa svim elementima holokausta i bestijalnih zločina (1942/3)

462

➡️Poštujući svoju etičku i naučnu istraživačku doktrinu, historičar dr. Milan Radanović jedan je od rijetkih perjanica akademizma koji srbijanskoj javnosti iznosi činjenice o zločinima nad Bošnjacima.
➡️Precizno suštinski sređenom i naučno zasnovanom misli dr. Radanović daje pojašnjenje i destigmatizira sedamdeset pet godina prešućenu istinu kojoj nije bilo mjesta u komunističkoj historiografiji.
➡️Tek nakon 75 godina od izvršenog genocida nad Bošnjacima Sandžaka i istočne Bosne pojavljuje se pokušaj naučne verifikacije i zastupanje teze o ovim zločinima.
➡️Prema mišljenju historičara dr. Milana Radanovića radilo se o “jednom od najznačajnijih i najambicioznijih vojnih operacija koje je naredila vrhovna četnička komanda Draže Mihailovića”.
➡️Sam princip i taktika četničkog Genocida nad Bošnjacima u Sandžaku i istočnoj Bosni (1942/3) nimalo se nije razlikovao od Genocida nad Bošnjacima Šahovića koji je počinjen 1924 godine.
➡️Knjiga koju spominje dr. Radanović u kojoj se nalazi spisak žrtava ovog Genocida, doživjet će i svoje drugo izdanje. Broj imena u drugom izdanju biće proširen. U toku je doistraživanje na kome radimo u cilju pronalaženja izostavljenih imena.
➡️Novinar Mile Perić koji je vodio intervju sa dr. Radanovićem, rijetki je predstavnik slobodnog i neovisnog novinarstva u Srbiji.
Ovaj bard novinarstva slobodno kazano može biti učitelj i edukator novinarima koji žele precizno nositi teško breme istraživačkog novinarstva.
➡️U našoj knjizi “Sandžak bez Bošnjaka-velikosrpski zločinački plan” objavili smo svjedočenja preživjelih Bošnjaka, četničkih pokolja iz perioda 1942/3. Također smo hronološki objavili detalje i akcije kampanje etničkog “čišćenja” Bošnjaka Sandžaka iz perioda 90-ih godina proteklog stoljeća.
➡️Knjiga: “Sandžak bez Bošnjaka-velikosrpski zločinački plan”