GODIŠNJICA GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA ŠAHOVIĆA

49
➡️
 9. i 10. novembra 1924 godine izvršen je zločin elementarnog genocidnog karaktera nad Bošnjacima sreza Šahovići (Bijelo Polje, Sandžak). U pokolju Šahovića ubijeno je preko 500 Bošnjaka. Prethodno je žandarmerija na prevaru privela 60 uglednih Bošnjaka Šahovića, Pavinog polja i Vraneša, zatim ih predala zločincima koji su ih zaklali, a nakon toga pokrenuli svoj genocidni pir klanja kompletnog bošnjačkog stanovništva u Šahovićima i ostalim selima.
➡️ Direktni poziv na klanje Bošnjaka Šahovića uputio je Milan Terić, tadašnji šef finansijske uprave Bijelog Polja, a podržao ga je Cemović, okružni načelnik Bijelog Polja. Takvim pozivima alarmirali su i organizovali zločinačku formaciju koja je izvršila ovaj genocid.
➡️ Lažno iskonstruisani povod za ovaj zločin nad Bošnjacima bila je odmazda zbog ubistva poručnika Boška Boškovića za šta je bio optužen Jusuf Mehonić, prvak u otporu protiv ugnjetavanja Bošnjaka Sandžaka.
➡️Istina je da su poručnika Boškovića likvidirali braća Radoš i Drago Bulatović. Njihov razlog za likvidaciju Boškovića, bila je osveta za ubistvo njihovog kuma Petra Dulovića
➡️ Poručnik Boško Bošković, izraziti mrzitelj Bošnjaka, poznat je i po tome što je 1912 u pešterskim selima sa svojim Poljskim bataljonom izvršio likvidacije 98 Bošnjaka. Sela u kojima su likvidacije izvršene su: Dolići, Ugao, Tuzinje, Cvrsko, Rasno i Korita.
➡️ Preostalo Bošnjačko stanovništvo koje je izbjeglo od pokolja u Šahovićima, prebjeglo je u Pljevlja, a zatim put Sarajeva, sjeveroistočne Bosne i jednim dijelom u Tursku. Današnje područje Šahovića nosi “prekršteno” ime Tomaševo.
➡️ 16 godina nakon genocida u Šahovićima, zločinci i njihovi potomci regrutuju se u četničku vojsku pod komandom zloglasnog komandanta Pavla Đurišića. Pod istom zločinačkom ideologijom nastavljaju pokolje nad Bošnjacima na području Sandžaka i istočne Bosne. U velikoj mjeri ova zločinačka ideologija, bila je spriječena u svojoj namjeri od strane Odbrambene bošnjačke vojske (Muslimanske milicije)
➡️Nakon drugog svjetskog rata glavni nosilac zločinačke ideologije, progona Bošnjaka bio je Aleksandar Ranković, šef obavještajnog aparata SFRJ
➡️1989 godine ista zločinačka ideologija, koja je u našoj knjizi imenovana kao “velikosrpski zločinački plan” povampireno i mnogo snažnije se vraća kao dominantna na prostore ex Yu. Snažno manifestovana ova ideologija “velikosrpskog zločinačkog plana” izvela je agresiju na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, dok je na prostorima Sandžaka i Kosova izvršila kalsično etničko “čišćenje” nesrpskog stanovništva.
➡️Manifestaciju etničkog “čišćenja” nad Bošnjacima Sandžaka dokumentovali smo i hronološki objavili u našoj knjizi:
“Sandžak bez Bošnjaka-velikosrpski zločinački plan”