Foto by Google

Ukazujući na promjenu politike, grčka vlada je u ponedjeljak saopštila da će ubrzati napore za premještanje hiljada izbjeglica i migranata sa ostrva Egejskog mora na kopno nakon smrtonosnog požara u jednom od najvećih kampova na ostrvu Lezbos u kojem je jedan azilant poginuo a 17 njih ranjeno.

Trenutno u kampu je smješteno više od 12.000 izbjeglica i neposredno van njegovog perimetra nakon povećanog dolazka migranata tokom ljeta, što je četiri puta više od broja od predvidjenih mjesta.

U policijskom saopštenju navodi se da je požar zahvatio osam kontejnerskih domova u kampu i da je to izazvalo nerede stanovnika istog koji su morali biti rastjerani suzavcima, ali isto tako navode da požar nije bio podmetnut kako su ranije to izjavili.

Vladini zvaničnici su u ponedjeljak izjavili da imaju namjeru da ravnomjerno rasporede kampove na teritoriji svih 13 regionalnih vlasti, uglavnom na kopnu, zamenjujući trogodišnju praksu zadržavanja novih izbjeglica na otoku Lezbosu i još četiri istočna ostrva okrenuta ka turskoj obali.

Isto tako vlada grčke je donijela odluke o otvaranju zatvorskih centara za migrante koji nemaju pravo podnošenja zahtjeva za azil, komunikacije na visokoj razini između grčke i turske vlade radi ponovnog pokretanja deportacija u Tursku istih te kontinuiranu vojnu podršku patrolama obalne straže na istočnom Egeju.

Prevod i ažuriranje teksta za NPO: Lena Demirovic

 

Author: Lena Demirovic