Foto: Internet

Istina jeste da je napad na muslimanskog vjernika fašizam, pogotovo u mubarek mjesecu Ramazanu. Istina jeste da je i imam Samir ef. Kadribašić precizno okarekterisao napad na muslimana, džematliju svog. Nakon što je isti fizički napadnut na putu ka džamiji.
Istina jeste da je u Crnoj Gori pojačan kontinuitet fašističkog velikosrpskog djelovanja.
Istina jeste da je imam ef. Kadribašić postupio shodno uputi hadisa h.z. Pejgambera A.S. i podigao svoj glas protiv zla, zuluma i nepravde. Istina jeste i da je tužilaštvo postupilo neprofesionalno i neetički.

Ali istina nije akcenat saopštenja Bošnjačke stranke, u kom se navodi da su Pljevlja, „..poznata kao primjer suživota..“ naime u Pljevljima je tokom devedesetih godina proteklog stoljeća vršeno etničko „čišćenje“ nad Bošnjacima, što Crnogorske vlasti još uvjek guraju pod tepih. Kompletni hronološki slijed skupa sa dokazima tih zločina objavljeni su u knjizi „Sandžak bez Bošnjaka-velikosrpski zločinački plan“ autora Džemaila Halilagića. Napominjemo da je etničko „čišćenje“ sa pravnim elementima genocida izvršeno u Pljevljima, uz klanje i masakre na Bošnjacim, u toku Drugog svjetskog rata. Što je također opisano u knjizi „Prilog u Krvi“, koja je dvije godine nakon izlaska i zabranjena.

Cjelokupna korpusna bošnjačka javnost treba podići svoj glas protiv fašističke manifestacije velikorspskog nacionalizma nad Bošnjacima Pljevalja.

 

Imam at the Hussein Pasha's mosque in Taslidza (city of Pljevlja in Montenegro) Samir ef. Kadribasic called the attack on the member of his congregation a fascist act. Truth be told, the physical attack on a Muslim while he was on his way to the mosque is an act of a fascism, especially in the blessed month of a Ramadan, which imam Samir ef. Kadribasic precisely characterized as such. This incident certainly makes us believe that the continuity of fascist Greater Serbia activities have increased or have never left the country of Montenegro for that matter.

The truth is that Imam ef. Kadribasic acted in accordance with the instructions of the hadith h.z. Prophet A.S. and raised his voice against evil, oppression, and injustice. We also strongly believe that the prosecutor's office acted unprofessionally and unethically.

However, we cannot support the statement of the Bosniak's Party, which states that Pljevlja is, “..known as an example of coexistence ..” which surely contradicts the nineties of the last century, where ethnic “cleansing” of Bosniaks was committed, and which the Montenegrian authorities still to this day are trying to cover up. The complete chronological sequence, together with the evidence of these crimes, was published in the recently published book “Sandzak without Bosniaks – the Greater Serbia Criminal Plan” by Dzemail Halilagic. We would like to mention that ethnic “cleansing” with the legal elements of genocide was also carried out in Pljevlja, with slaughter and massacres of Bosniaks, during the World War II. This was also described in the book “Contribution in the Blood”, which unfortunately was banned two years after its release due to its sensitive subject matter.

After this incident and many more that do not get reported, there is a greater need for the entire corps of Bosniak public to unite and to raise their voices against the fascist manifestation of Greater Serbia nationalism against the Bosniaks of Pljevlja.

Author: