Rezolucijom Kanadski parlament smatra da je Narodna Republika Kina sudjelovala u akcijama u skladu s Rezolucijom 260 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, poznatom kao” Konvencija o genocidu “. Ovom rezolucijom kanadski parlament je priznao genocid koji Narodna Republika Kina trenutno sprovodi protiv Ujgura i ostalih turskih muslimana i pozova Vladu Kanade da službeno usvoji ovu poziciju.

Redakcija

Opširnije na: Axios