Lajla Ćosović – Kandidat za Općinsko vijeće općine Centar Sarajevo

0
45

Jedan od načina da se u današnje vrijeme mijenja jedno društvo jeste kroz saradnju sa mladim ljudima. Samim tim činom daje se šansa budućim liderima da se obrazuju i edukuju kako sebe tako i druge i da budu svjesni svojih prava.  Angažiranjem mladih u politici na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou obogaćuje nacionalne i multilateralne institucije i procese.

Pozivamo lidere naše države da povećaju zastupljenost i djelovanje mladih u formalnoj institucionalnoj politici, da omoguće da lokalne, nacionalne i globalne institucije postanu inkluzivnije i ojačavaju mlade za provođenje globalnih akcija i dostizanje njihovih ciljeva. Apelujemo na lokalne lidere da sprovode aktivnosti koje otvaraju mogućnosti i bolje uvjete u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju njihovih potreba te podstiču aktivno sudjelovanje mladih u društvu na lokalnoj, državnoj, ali i svjetskoj razini. Naglašavamo kao i uvjek da na mladima svijet ostaje.

Lajla Ćosović – Kandidat za Općinsko vijeće općine Centar Sarajevo

Ćosović Lajla, magistar biologije. Rođena 11.3.1996. Pohađala studij na Prirodno-matematičkom fakultetu. Kćerka maloljetnog borca i dobitnika povelje “Zlatni ljiljan” kao vojnik za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne podvige. U želji da pomažem ljudima aktivno se uključujemj u rad svoje mjesne zajednice Hrastovi-Mrkovići. Za tri godine mog rada upoznajem veliki broj stanovnika, pomažem u rješavanju aktuelne problematike koja okružuje iste.
Nakon uspješno završenog projekta, rješenja problema vidim sretna i zadovoljna lica naših sugrađana koji su mi pritom najveća nagrada.Obzirom da sam uvidjela da je ta sreća ujedno i moja sreća odlučila sam da se kandidujem za općinsko vijeće kako bih bila u mogućnosti da učestvujem i u projektima koji se tiču naše općine čime bih izazvala zadovoljstvo naših građana.

Ovom prilikom portal SEJL MEDIA želi da uputi podršku Lajli i da joj poželi sve najbolje na predstojećim izborima.