Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba osnovano je 1981. godine u Novom Pazaru. U 2019. godini u čast osnivača Udruženja naziv je promenjen u Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba Tahir Taša Delić Novi Pazar.

Vizija Udruženja za pomoć MNRO je društvo jednakih mogućnosti za sve osobe ometene u mentalnom razvoju. Udruženje za pomoć MNRO je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja kroz raznovrsne aktivnosti radi na stvaranju evidencije o mentalno nedovoljno razvijenim osobama, podizanju svesti u lokalnoj zajednici o ovim licima i njihovim problemima, stvaranju uslova za njihovu kontinuiranu rehabilitaciju, socijalizaciju i osposobljavanje za samostalan život prema preostalim sposobnostima i mogućnostima.

Na evidenciji Udruženja za pomoć MNRO ima 1040 ovih osoba, a na teritoriji grada Novog Pazara i u širem regionu ne postoje relevantne ustanove socijalne zaštite koje bi im pružile odgovarajuću pomoć. Ova lica i njihove porodice prepuštene su same sebi.

Udruženje za pomoć MNRO od 1999. godine realizuje projekat „Otvorena vrata za decu i roditelje“ sa ciljem da pomogne i edukuje ove osobe, roditelje, njihove porodice i lokalnu zajednicu. Ovaj projekat doveo je do ideje o početku izgradnje Regionalnog centra za dnevni boravak i radno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju. Sa jasnom vizijom krenulo se u ostvarivanje ove ideje i konačno 27. aprila 2007. godine započeta je izgradnja i postavljen kamen temeljac. Proces izgradnje je trajao od 2007-2014. godine, realizovan je uz finansijsku pomoć preko 100 donatora.

Konačno 24. jula 2014. godine Udruženje je dobilo licencu za pružanje usluge Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju. Svrha usluge Dnevnog boravka sastoji se u unapređivanju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

Usluga Dnevni boravak daje značajan doprinos prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije, poštovanju prava na život u prirodnom okruženju, poštovanju ljudskih prava – prava deteta i drugih zakonom određenih prava. Usluga je namenjena deci, mladima i odraslima sa umerenim, težim i teškim oblikom intelektualne ometenosti; sa kombinovanim smetnjama; sa telesnim invaliditetom u kombinaciji sa intelektualnom ometenošću; deca sa autizmom i višestrukom ometenošću.

Od 2016. godine Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama realizuje po projektu uslugu Predah porodici za osobe ometene u razvoju. Usluga Predah porodici se razvija kao nova usluga socijalne zaštite koja podrazumeva povremeno, kratkoročno odvajanje osoba sa smetnjama u razvoju od roditelja u cilju osamostaljivanja i socijalizacije, a pre svega je namenjena roditeljima pri čemu im se pruža mogućnost odmora od svakodnevne brige o osobi sa smetnjama u razvoju, kao i prilika za obavljanje različitih porodičnih i profesionalnih obaveza.

Realizacija usluge Predah porodici kao nove usluge socijalne zaštite u Novom Pazaru, je u potpunosti opravdala uspostavljanje, što je i generalna ocena roditelja a i samih aktera u realizaciji, što se vidi kroz prepoznavanje potreba jedne posebno opterećene ciljne grupe i poboljšanja kvaliteta života porodica i samih korisnika.

U 2018. godini realizovan je projekat „Radimo zajedno“ od aprila do decembra u prostorijama Udruženja. Cilj ovog projekta bio je obučavanje korisnika za rad sa novim materijalima, kao što su drvo, šperploča, kao i za izradu predmeta i ukrasa od istih. Zahvaljujući podršci IWC omogućena je nabavka mašina za izradu predmeta od drveta i šperploče. Kao završnica projekta “Radimo zajedno” u ponedeljak je u foajeu Kulturnog centra održana humanitarno-prodajna izložba na kojoj su bili izloženi svi predmeti koji su proizvod rada i truda naših korisnika.

MNRO

Author: Lena Demirovic