Izvor: CIK-a

ℹ️ Općinska izborna komsija Vogošća obavještava birače koji ostvaruju pravo glasa na dan Lokalanih izbora 15.11.2020 godine, a pozitivni su na Covid–19 i/ili birače kojima je određena izolacija ili hospitalizacija, da će im na njihov zahtjev biti omogućeno glasanje.

▶️ Svim biračima čije se ime nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na redovnom biračkom mjestu na području Općine Vogošća, a koji su pozitivni na Covid–19 i/ili koji posjeduju akt nadležnog organa o obaveznoj izolaciji ili se nalaze na bolničkom liječenju, zbog čega nisu u mogućnosti da dođu na biračko mjesto na kojem su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiskada glasaju lično, biće omogućeno glasanje putem kovertiranih glasačkih listića.

▶️ Birači će moći glasati putem posebnog mobilnog tima na kućnoj adresi, sa glasačkim listićima koji će biti izuzeti sa njihovih redovnih biračkih mjesta.

▶️ Dužnost svakog od ovih birača jeste da se najkasnije u roku od 72 sata prije dana održavanja izbora lično, (putem e-maila: [email protected], telefona 033/586-473) ili putem drugog lica obrate općinskoj izbornoj komisiji Vogošća i dostave sljedeće:
1. Zahjtev za glasanje kovertiranim glasačkim listićima (ime i prezime, jmb, tačna adresa stanovanja koju će posjetiti covid tim, broj telefona)
2. Nalaz ili rješenje o samoizolaciji (fotografija dokumenta)

▶️ Biraču kojem je dijagnosticiran Covid-19 nakon isteka od 72 sata prije održavanja izbora ili na sam izborni dan do 09:00h, zahtjev za glasanje kovertiranim glasačkim listićima dužan je dostaviti po gore navedenoj proceduri.