Poštovani pratioci,
Prošle sedmice u redakciju Sejl portala dobili smo zahtjev od prof.dr. Turčilo, gospodje Radić i Udruženja BiH novinara za ispravke netačnih i nepotpunih informacija članaka koje je Sejl portal prenio sa drugih portala ili objavio. Napominjemo da to nisu stavovi Sejl portala nego autora članaka (D.S., A.S., itd.)

Takodjer zahtjevamo ispravke netačnih i nepotpunih informacija od gore navedenih osoba, tj da sve objave (50+) u proteklih mjesec dana o Sejl portalu i novinarki Aleni Leni Demirovic koriguju u istom stilu.

S toga, obavještavamo gore navedena lica da su sva 4 članka uklonjena sa webstranice sejl.org, FB stranice Sejl portala i personalnong FB naloga novinarke Alene Lene Demirovic.

Redakcija Sejl.org