Foto: SEJL MEDIA

Zašto grad Sarajevo na Vijećnici nije reflektovao zastavu Bošnjaka Sandžaka, dajući podršku koja ima značaj??? Zašto???